Lietošanas noteikumi

Tīmekļa VIETNES WWW.HUSSE.LV LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Lūdzam pirms tīmekļa vietnes www.husse.lv lietošanas rūpīgi izlasīt šos noteikumus.

1. Vispārējie nosacījumi. 
1.1. Šie nosacījumi ir saistoši UAB „EDALIS“ (turpmāk tekstā – Pārdevējs) un personai (turpmāk tekstā – Pircējs), kura iegādājas preces interneta veikalā www.husse.lv.

1.2. Tiesības iegādāties preces Pārdevēja interneta veikalā ir:
1.2.1. Fiziskai personai, kura nav jaunāka par 18 gadiem. 
1.2.2. Fiziskai pesonai, kura ir jaunāka par 18 gadiem, ar vecāku vai aizbildņa piekrišanu. 
1.2.3. Juridiskai personai. 
1.3. Noteikumi stājas spēkā brīdī, kad Pircējs, ja tā preču grozā atrodas vismaz viena prece, apstiprinājis savu pirkumu, nospiežot taustiņu “Pirkt”. 

2. Pircēja tiesības un pienākumi. 
2.1. Iegādāties kvalitatīvas un drošas preces. 
2.2. Saņemt precīzu un izsmeļošu informāciju par precēm. 
2.3. Atgriezt vai mainīt nekvalitatīvas preces. 
2.4. Pieņemt pasūtītās preces un norēķināties par tām saskaņā ar izvēlēto apmaksas veidu. 
2.5. Apmaksāt preces piegādes pakalpojumus. 
2.6. Nodrošināt, ka Pircēja personīgie dati, kas ievadīti Pārdevēja tīmekļa vietnē ir norādīti pareizi un atbilst, kā arī nākotnē atbildīs patiesībai.
2.7. Ja preces piegādes brīdī Pircējs, bez pamatota iemesla, atsakās pieņemt preces, Pircēja pienākums ir apmaksāt preču piegādes pakalpojumus. 

3. Pārdevēja teisības un pienākumi. 
3.1. Nodrošināt Pircēja personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likums un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Izmantot Pircēja personas datus tikai pasūtījumu apstrādei un noformēšanai, saskaņā ar 4. punktā norādīto Fizisko personu datu aizsardzības politiku (Privātuma politika).
3.2. Piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi un pasūtījumā norādītajā termiņā. 
3.3. Pastāvot aizdomām par Pircēja negodīgu rīcību, ierobežot vai atcelt Pircēja tiesības iegādāties preces Pārdevēja interneta veikalā. 
3.4. Bez maksas sniegt konsultācijas par visām interneta veikalā esošajām precēm un jautājumiem, kas saistīti ar to izmantošanu. 

4. Privātuma politika. 
4.1. Pārdevējs izmanto Pircēja personīgos datus tikai tirdzniecības operāciju nodrošināšanai.

4.2. Pārdevējs neizmanto Pircēja personīgos datus reklāmas vai citiem ar pirkšanu-pārdošanu nesaistītiem mērķiem. 
4.3. Pārdevējs nenodod Pircēja pesonīgos datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kas paredzēti LR likumdošanā. 
4.4. Pircēja personas dati tiek glabāti 3 (trīs) gadus no brīža, kad Pircējs pēdējo reizi pieslēdzies interneta veikalam. 
4.5. Papildus, lūdzam, Jūs izlasīt sadaļu („Privātuma politika")[1] , kurā varēsiet iepazīties ar personas datu apstrādes noteikumiem un interneta vietnē izmantojamām sīkdatnēm (angliski “Cookies”).


5. Pretenziju iesniegšana.
5.1. Pretenzijas par produkcijas kvalitāti iesniedzamas rakstveidā, nosūtot uz adresi: UAB „Edalis“, Aušros al. 66A, LT-76233, Šauļi, Lietuva vai e-pastu: info@edalis.lt. Atbilde uz pretenziju Pircējam tiek sniegta tādā pašā veidā, kādā Pārdevējs saņēmis paziņojumu par pretenziju. Uz saņemto pretenziju Pircējs atbild 7 (septiņu) darba dienu laikā no tās saņemšanas brīža. 
5.2. Ja Pārdevējs pierāda, ka Preces bojājumi radušies ražotāja noteikumiem neatbilstošas ekspluatācijas vai uzglabāšanas rezultātā, šāda prece netiek mainīta, preces bojājumi netiek novērsti un nauda par preci netiek atgriezta. 
5.3. Visus izdevumus, kas saistīti ar nekvalitatīvas preces atgriešanu, sedz Pārdevējs. 
5.4. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties saistībā ar šo Noteikumu izpildi, Pārdevējs un Pircējs risina sarunu ceļā. Ja vienošanos panākt neizdodas, strīdi tiek risināti saskaņā uz Latvijas Republikas likumdošanas aktiem. 

6. Aizliegts. 
6.1. Jebkādā veidā un jebkādiem līdzekļiem traucēt vai ļaunprātīgi ietekmēt tīmekļa vietnes www.husse.lv veiktspēju. Pārdevējam ir tiesības saukt pie juridiskas atbildības personas, kuras veic apzinātas ļaunprātīgas darbības vai neievēro šī punkta nosacījumus.

Pievēršam Jūsu uzmanību tam, ka šie Noteikumi var tikt mainīti, papildināti vai atjaunoti, tāpēc Pircēja pienākums ir tos pārskatīt, lai pārliecinātos, ka tie atbilst viņa vēlmēm.

Scroll